Medical consumables

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Бурунди
Язык: EN BG
Заказчик: МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД
Номер: 7754959
Дата публикации: 14-02-2018
Источник: TED
Описание на оригинальном языке
Тэги: лекарственные препараты

Описание

14/02/2018    S31    - - Supplies - Prior information notice without call for competition - Not applicable 

Burundi-Kazanlak: Medical consumables

2018/S 031-067147

Prior information notice

This notice is for prior information only

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
MBAL „D-r Hristo Stambolski“ EOOD
123540775
ul. „Starozagorska“ No. 16
Kazanlak
6100
Burundi
Contact person: Ganka Gargova; Dobrina Georgieva
Telephone: +359 43168336
E-mail: mbalkazanlak@mail.bg
Fax: +359 43165665
NUTS code: BG344

Internet address(es):

Main address: www.mbal-kazanlak.com

Address of the buyer profile: www.mbal-kazanlak.com

I.2)Joint procurement
I.3)Communication
Additional information can be obtained from the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Доставка на общоболнични консумативи за нуждите на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД, гр. Казанлък

II.1.2)Main CPV code
33140000
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Доставка на медицински консумативи, включени в групи, съгласно кодове от КОП, в една обособена позиция. Всеки от участниците може да участва за един, няколко или за всички артикули, включени в обособената позиция.

Важно! Оценяването се извършва по приложена методика за всеки артикул поотделно.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 300 000.00 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG344
Main site or place of performance:

Доставка на консумативите до болнична аптека и склад за консумативи на лечебното заведение.

II.2.4)Description of the procurement:

Доставка на медицински консумативи, включени в групи, съгласно кодове от КОП.

За справка: публикувано обявление за ОП в Европейски вестник с референтен номер 089425 в брой S 049 от 10.3.2017 г. и ID № 01011-2017-0002 в РОП на АОП. Техническата спецификация се актуализира ежегодно от отделенията ползватели, съобразено с техните изисквания и потребности.

II.2.14)Additional information

На основание чл. 52 ал. 5 от ЗОП възложителят изисква мостри на определени артикули, включени в обособената позиция, които ще послужат за формиране на оценката по показател „качество“. Представените образци ще бъдат разпределени в отделенията на МБАЛ „Д-р Хр.Стамболски“ ЕООД за изпитване. За изпитването ще бъдат съставени констативни протоколи.

II.3)Estimated date of publication of contract notice:
07/02/2019

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Доставка на медикаменти извън ПЛС за нуждите на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД, гр. Казанлък

II.1.2)Main CPV code
33600000
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Доставка на фармацевтични продукти, включени в групи, съгласно кодове от КОП, в една обособена позиция. Всеки от участниците може да участва за един, няколко или всички артикули, включени в обособената позиция.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 100 000.00 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG344
Main site or place of performance:

Доставка до болнична аптека на лечебното заведение.

II.2.4)Description of the procurement:

Доставка на фармацевтични продукти, включени в групи, съгласно кодове от КОП, в една обособена позиция.

За справка: публикувана ОП в Европейски вестник с референтен номер 2018 S 025 052996 и ID № 01011-2018-0001 в РОП на АОП. Техническата спецификация се актуализира ежегодно от отделенията ползватели, съобразено с техните изисквания и потребности.

II.2.14)Additional information
II.3)Estimated date of publication of contract notice:
05/01/2019

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Доставка на медикаменти вкл.в ПЛС за нуждите на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД, гр. Казанлък

II.1.2)Main CPV code
33600000
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Доставка на фармацевтични продукти, включени в групи, съгласно кодове от КОП, в една обособена позиция. Всеки от участниците може да участва за един, няколко или всички артикули, включени в обособената позиция.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 435 000.00 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG344
Main site or place of performance:

Болнична аптека на лечебното заведение.

II.2.4)Description of the procurement:

Доставка на фармацевтични продукти, включени в групи, съгласно кодове от КОП, в една обособена позиция.

За справка: публикувана ОП в Европейски вестник с референтен номер 2017 S 110 221083 и ID № 01011-2017-0003 в РОП на АОП. Техническата спецификация се актуализира ежегодно от отделенията ползватели, съобразено с техните изисквания и потребности.

II.2.14)Additional information
II.3)Estimated date of publication of contract notice:
16/04/2018

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Доставка на консумативи, реактиви и серуми за нуждите на параклиничните звена в МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД, гр. Казанлък

II.1.2)Main CPV code
33696500
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Касае се за доставка на консумативи и реактиви за нуждите на клинична и микробиологична лаборатории, както и за доставка на серуми за нуждите на лаборатория по трансфузионна хематология към лечебното заведение. Изготвена е спецификация, съдържаща вида и прогнозните количества на съответните консумативи, реактиви и серуми. В спецификацията изрично е посочен вида апаратура, с която разполага лечебното заведение, с оглед съвместимостта и с предлаганите реактиви.

Обособени позиции: 3 позиции, както следва:

— позиция № 1 „Консумативи и реактиви, използвани в клинична лаборатория“,

— позиция № 2 „Консумативи и реактиви, използвани в микробиологична лаборатория“,

— позиция № 3 „Серуми, използвани в лаборатория по трансфузионна хоматология“.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 210 000.00 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2)Description
II.2.1)Title:

Консумативи и реактиви, използвани в клинична лаборатория

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696500
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG344
Main site or place of performance:

Клинична лаборатория на лечебното заведение.

II.2.4)Description of the procurement:

Съгласно техническата спецификация.

— В случай че кандидатът оферира подпозиции от позиция № 1 „Консумативи и реактиви, използвани в клинична лаборатория“, трябва да представи писмени аналитични процедури от производителя за всички предлагани реактиви, калибратори и контроли /листовки/.

— В случай че кандидатът оферира подпозиции от № 1 до № 34 /раздел „Клинична химия“/ от позиция № 1 „Консумативи и реактиви, използвани в клинична лаборатория“ и бъде избран за изпълнител на горецитираните подпозиции, трябва да представи безплатно програми за работа /апликации/ с апаратите Spinreact 640 /BS 400/ и BS 300.

— В случай че кандидатът оферира подпозиции от позиция № 1 „Консумативи и реактиви, използвани в клинична лаборатория“ — трябва да доставя консумативи и реакниви с остатъчен срок на годност — минимум 4 /четири/ месеца от датата на доставка.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Консумативи и реактиви, използвани в микробиологична лаборатория

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696500
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG344
Main site or place of performance:

Микробиологична лаборатория на лечебното заведение.

II.2.4)Description of the procurement:

Съгласно приложена техническа спецификация.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Серуми, използвани в лаборатория по трансфузионна хематология

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696200
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG344
Main site or place of performance:

Лаборатория по трансфузионна хематология на лечебното заведение.

II.2.4)Description of the procurement:

Съгласно техническа спецификация.

II.2.14)Additional information

В случай че кандидатът оферира позиция № 3 „Серуми, използвани в лаборатория по трансфузионна хематология“ — трябва да доставя серуми с остатъчен срок на годност — минимум 4 /четири/ месеца от датата на доставка.

II.3)Estimated date of publication of contract notice:
30/03/2018

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.5)Date of dispatch of this notice:
13/02/2018

Direct links

HTML
PDF
XML